MySQL error 1054

Unknown column 'PMEtable0.Naar' in 'field list'

phpMyEdit error: invalid SQL query


SELECT `PMEtable0`.`id` AS `qf0`,`PMEtable0`.`Naar` AS `qf1`,`PMEtable0`.`Naam` AS `qf2`,`PMEtable0`.`VaartijdGroen` AS `qf3`,`PMEtable0`.`VaartijdOranje` AS `qf4`,`PMEtable0`.`Email` AS `qf5`,`PMEtable0`.`SMSNrs` AS `qf6`,`PMEtable0`.`Eindpunt` AS `qf7`,`PMEtable0`.`LatNO` AS `qf8`,`PMEtable0`.`LngNO` AS `qf9`,`PMEtable0`.`LatZW` AS `qf10`,`PMEtable0`.`LngZW` AS `qf11` FROM `keypoints` AS `PMEtable0` ORDER BY `PMEtable0`.`VaartijdGroen`,`PMEtable0`.`id` LIMIT 0, 151.732 miliseconds
Naar Naam VaartijdGroen VaartijdOranje Email SMSNrs Eindpunt LatNO LngNO LatZW LngZW